Klub

Klub Tibetskej dogy

názov klubu:        Klub Tibetskej dogy 
adresa: Podhorie 281, 013 18 Lietava     
právna forma: občianske združenie
IČO: 421 574 21

Klubový email:

klubdokhyi@gmail.com

Bankové spojenie:

názov účtu:          Klub Tibetskej dogy               
mena účtu: EUR
číslo účtu/kód banky:    2600885614/8330
  2600885614/2010 - pre platby z Českej republiky
SWIFT CODE: FIOZSKBAXXX
IBAN:  SK5583300000002600885614
variabilný symbol: členovia klubu uvádzajú svoje pridelené číslo
názov banky: Fio banka, a.s.
adresa banky: Nám.SNP 21, 811 01 Bratislava

Cenník poplatkov pre členov klubu:

Poplatky do klubu:   
   * členský poplatok na 1 rok   20 Eur
   * Zápisný poplatok - platí nový člen jenodorazove   10 Eur
   * bonitácia   30 Eur
   * mimoriadna bonitácia   80 Eur
   * poplatok za kontrolu vrhu   50 Eur
   * platená inzercia na klubových web stránkách (1 inzerát na 6 mesiacov)   10 Eur
   * odporúčanie na párenie   zdarma
Poplatky bonitačnej komisii a poradcovi chovu:  
   * náhrada nákladov bonitačnej komisii pri mimoriadnej bonitácii   dľa potreby

Cenník poplatkov pre nečlenov klubu:

bonitácia   60 Eur
mimoriadna bonitácia   160 Eur
odporúčanie na párenie   zdarma
poplatok za kontrolu vrhu     100 Eur

*) kontrola vrhu je povinná aj pre nečlenov klubu!

 

 

 

Copyright (c) KLUB TIBETSKEJ DOGY SPZ/SKJ/FCI | RAVENKLUK Design 2010