Členstvo v klube

Ako sa stať novým členom

Ak sa chcete stať členom nášho klubu, nemusíte vlastniť žiadneho psíka. Postačí Vám láska ku zvieratám, najmä láska k plemenu Tibetská doga.

Aby ste sa stali členom Klubu Tibetskej dogy, stačí ak vyplníte “Členskú prihlášku do Klubu Tibetskej dogy”, ktorú nájdete tu:

Členská prihláška do Klubu Tibetskej dogy

a zaplatíte členský poplatok vo výške 20 Eur na jeden kalendárny rok . Členský poplatok je potrebné podľa stanov Klubu tibetskej dogy SPZ/SKJ/FCI uhradiť v termíne nanejskôr do 31.12. roku, ktorý predchádza  roku, za ktorý má byť členský príspevok zaplatený.

Zápisný poplatok 10 Eur - platí nový člen jenodorazove.

Bankové spojenie:

názov účtu:          Klub Tibetskej dogy               
mena účtu: EUR
číslo účtu/kód banky:    2600885614/8330
  2600885614/2010 - pre platby z Českej republiky
SWIFT CODE: FIOZSKBAXXX
IBAN:  SK5583300000002600885614
variabilný symbol: členovia klubu uvádzajú svoje pridelené číslo
názov banky: Fio banka, a.s.
adresa banky: Nám.SNP 21, 811 01 Bratislava

Vyplnenú a podpísanú prihlášku pošlite spolu s dokladom o zaplatení členského poplatku na adresu: 

Mgr. Martina Hudcovicová, Vaďovce 177, 91613 p.Kostolné 

Ak by ste mali akékoľvek otázky ohľadne členstva v našom klube, môžete kontaktovať tajomníčku klubu na tel.čísle: +421 948 233 993 , alebo na mailovej adrese: klubdokhyi@gmail.com

Copyright (c) KLUB TIBETSKEJ DOGY SPZ/SKJ/FCI | RAVENKLUK Design 2010