Informácie o výstavách

Podmienky výstav na Slovensku upravuje Výstavný poriadok SKJ, ktorý vychádza z medzinárodného výstavného poriadku FCI.

  1. Druhy výstav
  2. Výstavné triedy
  3. Klasifikácia
  4. Tituly a čakateľstvo
  5. Súťaže

Druhy výstav

Podľa rozsahu a miesta usporiadania sa výstavy delia na:

a) oblastné - sú prístupné pre plemená uvedené v propozíciách. Súčasťou oblastných výstav môžu byť špeciálne a klubové výstavy chovateľských klubov.

b) klubové (CAC, CAJC, BOB, BOS) - sú prístupné pre plemena, zastrešené v usporiadateľskom klube. Klub môže zorganizovať jednu klubovú výstavu v priebehu jedného kalendárneho roka. Zadávanie klubových titulov upravujú predpisy príslušného klubu, ktoré musia byť zverejnené v propozíciách. Pokiaľ je na výstave zadávané čakateľstvo slovenského šampionátu (CAJC, CAC) musí byť výstava prístupná pre všetky jedince plemena, ak spĺňajú všeobecne platné podmienky.

c) špeciálne (CAC, CAJC, BOB, BOS) - sú prístupné pre plemená, zastrešené v usporiadateľskom klube. Usporiadateľská organizácia môže zorganizovať:

1.) Jednu špeciálnu výstavu v kalendárnom roku so zadávaním titulov CAC/CAJC, Víťaz špeciálnej výstavy, BOB, BOS

2.) Špeciálne výstavy so zadávaním titulov Víťaz špeciálnej výstavy, BOB, BOS

d) celoštátne (CAC, CAJC, BOB, BOS) - prístupné pre všetky plemená. 

e) národné (Víťaz Slovenska, Víťaz Slovenska mladých, Víťaz Slovenska veteránov, CAC, CAJC, BOB, BOS) - prístupné pre všetky plemená

f) medzinárodné (CAC, CAJC, CACIB – FCI, BOB, BOS) - prístupné pre všetky plemená. Tieto výstavy sú usporiadané pod záštitou FCI a podľa Medzinárodného výstavného poriadku FCI.

Znenie Výstavného poriadku nadobúda platnosť od 1.5.2015 

Nasledujúci >>
Copyright (c) KLUB TIBETSKEJ DOGY SPZ/SKJ/FCI | RAVENKLUK Design 2010