Informácie o výstavách

Podmienky výstav na Slovensku upravuje Výstavný poriadok SKJ, ktorý vychádza z medzinárodného výstavného poriadku FCI.

 1. Druhy výstav
 2. Výstavné triedy
 3. Klasifikácia
 4. Tituly a čakateľstvo
 5. Súťaže

Výstavné triedy

a) Pes smie byť na jednej výstave prihlásený iba do jednej triedy.

b) Rozdelenie psov do tried:

 • mladšieho dorastu   – od kompletnej vakcinácie do 6 mesiacov
 • dorastu – vek v deň výstavy 6-9 mesiacov
 • mladých – vek v deň výstavy 9-18 mesiacov,
 • stredná – vek v deň výstavy 15-24 mesiacov,
 • otvorená – vek v deň výstavy od 15 mesiacov, je prístupná pre všetkých psov bez ohľadu na vykonané skúšky a získané ocenenia
 • pracovná – vek v deň výstavy od 15 mesiacov, je na medzinárodných výstavách prístupná len pre plemená uvedené v zozname plemien, ktoré musia na získanie titulu Medzinárodný šampión krásy zložiť predpísanú skúšku; splnenie podmienok pre triedu pracovnú na MVP musí byť doložené predpísaným medzinárodným pracovným certifikátom
 • šampiónov - vek v deň výstavy od 15 mesiacov je prístupná psom, ktorí získali titul Medzinárodný šampión (C.I.B, C.I.E), alebo šampióna niektorej z členských krajín FCI, získaného na základe min. 2 čakateľstiev z jednej krajiny
 • veteránov – vek v deň výstavy najmenej 8 rokov
 • čestná – mimo konkurenciu v tejto triede je možné predstaviť psy bez nároku na kvalifikáciu, so zadáváním známky a poradia. Prístupná pre psov s uznaným medzinárodným alebo národným titulom šampióna, titulom národného víťaza a titulom klubového víťaza alebo víťaza špeciálnej výstavy. Uvedené tituly musia byť získané v konkurencii dospelých.

Pre plemeno nemecký ovčiak sa so súhlasom SKJ vypisujú triedy s iným členením.

Rozdelenie plemien, ktoré sú posudzované oddelene podľa sfarbenia, veľkostných rázov a druhu srsti určujú: - Pre medzinárodné výstavy smernice FCI - Pre ostatné typy výstav dokumenty SKJ Počet navrhnutých čakateľstiev CACIB pre jednotlivé plemená stanovuje FCI. Pre zaradenie do triedy je rozhodujúci vek psa v deň konania výstavy, ostatné podmienky musia byť splnené v deň podania prihlášky. Prihláška na výstavu musí byť kompletne vyplnená, musí k nej byť priložená fotokópia preukazu pôvodu hláseného jedinca. V prípade, že získané tituly oprávňujúce pre zaradenie do triedy šampiónov alebo certifikát o absolvovaní predpísanej skúšky pre triedu pracovnú nie sú riadne doložené, je usporiadateľ povinný zaradiť psa do triedy otvorenej.

Znenie Výstavného poriadku nadobúda platnosť od 1.5.2015 

<< PredchádzajúciNasledujúci >>
Copyright (c) KLUB TIBETSKEJ DOGY SPZ/SKJ/FCI | RAVENKLUK Design 2010