Informácie o výstavách

Podmienky výstav na Slovensku upravuje Výstavný poriadok SKJ, ktorý vychádza z medzinárodného výstavného poriadku FCI.

 1. Druhy výstav
 2. Výstavné triedy
 3. Klasifikácia
 4. Tituly a čakateľstvo
 5. Súťaže

Klasifikácia

Ocenenie psa sa vykonáva zadaním známky 

1. trieda mladší dorast a dorast

 • veľmi nádejná 
 • nádejná 
 • diskvalifikovaný
 • neposúdený
 • V týchto triedach sa určuje poradie prvých štyroch jedincov s ocenením veľmi nádejná.

2. trieda mladých, stredná, otvorená, pracovná, šampiónov, veteránov a čestnej

 • výborná 
 • veľmi dobrá 
 • dobrá 
 • dostatočná 
 • diskvalifikovaný
 • neposúdený
 • V týchto triedach sa stanovuje poradie štyroch psov ocenených známkou výborná , alebo veľmi dobrá.

c) Zadávané známky udeľované rozhodcami musia zodpovedať nasledujúcim definíciám:

VÝBORNÝ - Táto známka môže byť zadaná len psovi, ktorý takmer napĺňa ideál štandardu plemena, ktorý je predvedený vo výbornej kondícii, vykazuje harmonický, vyvážený temperament a má výborný postoj. Jeho mimoriadne charakteristiky zodpovedajúce plemenu umožňujú prehliadanie drobnejších nedokonalostí; musí však mať typické črty svojho pohlavia.

VEĽMI DOBRÝ - Táto známka môže byť zadaná len psovi, ktorý má typické črty svojho plemena, ktorý má vyvážené proporcie a je v správnej kondícii. Môže byť tolerovaných zopár drobnejších chýb. Toto ocenenie môže byť zadané len psovi, ktorý vykazuje kvalitu.

DOBRÝ - Táto známka má byť zadaná len psovi, ktorý má hlavné črty svojho plemena. Dobré stránky majú prevažovať nad chybami tak, aby pes mohol byť považovaný za dobrého predstaviteľa plemena.

DOSTATOČNÝ - Táto známka by mala byť udelená psovi, ktorý primerane zodpovedá plemenu, ale nemá všeobecne prijímané charakteristiky alebo takému, ktorého fyzická kondícia nie je dostačujúca.

DISKVALIFIKOVANÝ - Táto známka by mala byť udelená psovi, ktorý nezodpovedá typu požadovanému štandardom plemena; takému, ktorý vykazuje správanie zjavne nie v súlade s jeho štandardom alebo ktorý sa chová agresívne; takému, ktorý vykazuje abnormality semenníkov; ktorý má anomálie čeľuste; ktorý vykazuje farbu alebo štruktúru srsti, ktoré nie sú v súlade so štandardom plemena alebo jednoznačne vykazuje znaky albinizmu. Táto známka by mala byť tiež udelená psom, ktoré tak málo zodpovedajú jednotlivým črtám plemena, až je ohrozené ich zdravie. Okrem toho by mala byť táto známka zadaná psom, ktoré vykazujú diskvalifikujúce vady tak, ako sú uvedené v štandarde. Dôvod, prečo bol pes ohodnotený ako DISKVALIFIKOVANÝ musí byť uvedený v posudku.

Psy, ktoré nemôžu byť ocenené jednou z hore uvedených známok by mali byť uvoľnené z kruhu s hodnotením:

NEMOŽNO POSÚDIŤ - Toto hodnotenie má byť udelené každému psovi, ktorý sa nepohybuje, ktorý kríva, ktorý neustále skáče na svojho vystavovateľa alebo sa pokúša uniknúť z kruhu, čo znemožňuje posúdenie jeho kroku a pohybu, alebo sa neustále vyhýba prehliadnutiu rozhodcom a znemožňuje kontrolu zubov, anatómie, stavby tela, chvosta alebo semenníkov. Toto hodnotenie by tiež malo byť udelené, ak boli spozorované stopy operácií alebo ošetrenia nasvedčujúce tomu, že vystavovateľ chcel oklamať rozhodcu. To isté platí, ak má rozhodca dostatočný dôvod pre podozrenie na operácie určené na korekciu pôvodného stavu alebo črty (napr. očné viečko, ucho, chvost). Dôvod, prečo bolo zadané hodnotenie NEMOŽNO POSÚDIŤ musí byť uvedený v posudku.

Znenie Výstavného poriadku nadobúda platnosť od 1.5.2015 

 

<< PredchádzajúciNasledujúci >>
Copyright (c) KLUB TIBETSKEJ DOGY SPZ/SKJ/FCI | RAVENKLUK Design 2010