Informácie o výstavách

Podmienky výstav na Slovensku upravuje Výstavný poriadok SKJ, ktorý vychádza z medzinárodného výstavného poriadku FCI.

  1. Druhy výstav
  2. Výstavné triedy
  3. Klasifikácia
  4. Tituly a čakateľstvo
  5. Súťaže

Súťaže

Súťaže na výstavách slúžia k zvýšeniu atraktívnosti výstav pre divákov, na propagáciu pracovného a záujmového využitia plemien, propagáciu výstavníctva a v neposlednom rade aj k zhodnoteniu úrovne chovu jednotlivých plemien. 

Spravidla sa vypisujú tieto súťaže:

  • a) Najkrajší pár psov - Pes a suka jedného plemena, ktorí boli na výstave posúdení a sú v majetku jedného majiteľa, nie spolumajiteľa. Majiteľ musí byť uvedený v preukaze pôvodu.
  • b) Chovateľské skupiny - Do súťaže môže chovateľ prihlásiť minimálne troch a max. 5 jedincov pochádzajúcich z vlastného chovu, ktorí pochádzajú z rôznych spojení (min. od dvoch rôznych otcov alebo matiek) a boli na výstave posúdení. Psi nemusia byť v majetku chovateľa.
  • c) Mladý vystavovateľ (Junior Handling) - Táto súťaž je dôležitou prípravou budúcich vystavovateľov. Hodnotí sa predvádzanie psa, preto jeho kvalita nie je rozhodujúca. Súťažiť sa môže aj so psom, ktorý nebol na danej výstave posúdený.   

          Rozdelenie vekových kategórií:

          1. skupina 9 - 13 rokov

          2. skupina 13 - 17 rokov

          Dovŕšenie veku vystavovateľa - jeden deň pred konaním výstavy. Súťaž upravuje poriadok pre junior handling.

  • d) Súťaž o najlepšieho plemenníka - sa vypisuje len na klubových a špeciálnych výstavách. Do tejto súťaže nastupuje plemenník s najmenej 5 potomkami, ktorí boli na výstave posúdení. Hodnotí sa typ a kvalita odchovu. Plemenník nemusí byť na výstave posúdený v konkurencii. 

Podrobnejšie podmienky účasti, prípadne ďalšie súťaže musia byť uvedené v propozíciách výstavy. Je vhodné v propozíciách a programe výstavy uviesť aj prehľad všetkých propagačných sprievodných akcií.  

<< Predchádzajúci
Copyright (c) KLUB TIBETSKEJ DOGY SPZ/SKJ/FCI | RAVENKLUK Design 2010