Výstavný poriadok SKJ a FCI

  1. Výstavný poriadok SKJ
  2. Výstavný poriadok FCI

Výstavný poriadok SKJ

Schválené Valným zhromaždením SKJ dňa 14.4.2015

Znenie Výstavného poriadku nadobúda platnosť od 1.5.2015  

VÝSTAVNÝ PORIADOK TU

 

Nasledujúci >>
Copyright (c) KLUB TIBETSKEJ DOGY SPZ/SKJ/FCI | RAVENKLUK Design 2010