Bonitácie 2019

17.3.2019 - bonitácia Dubník pri SV KTD - posudzovateľ Tibor Havelka (Slovensko)
7.7.2019 - bonitácia Veľká Ida pri MVP
15.9.2019 - bonitácia pri SV KTD - posudzovateľ Helin Tenson (Fínsko)

Informácie

Ako prihlásiť psa/suku na bonitáciu

Minimálny vek pre absolvovanie bonitácie je 18 mesiacov u psov aj súk.

Úplne a čitateľne vyplnenú prihlášku na bonitácii, obojstrannú kópiu preukazu o pôvode psa, fotografiu bočného pohľadu stojaceho psa/suky zašlite poradcovi chovu najneskôr mesiac pred bonitáciou.  

Bonitačný poplatok je pre člena klubu 30 Eur pri riadnej bonitácii, resp. 80 Eur pri mimoriadnej bonitácii. Bonitačný poplatok je pre nečlena klubu so 100% príplatkom. Bonitačný poplatok platí majiteľ psa/suky na účet klubu najneskôr dva týždne pred konaním bonitácie. V prípade neúčasti jedinca na bonitácii sa bonitačný poplatok nevracia a platí pre bonitáciu toho istého jedinca v inom riadnom termíne.

PRIHLÁŠKA NA BONITÁCIU

   

Úplne a čitateľne vyplnenú prihlášku na bonitáci, obojstrannú kópiu preukazu o pôvode psa, kópiu výsledku RTG vyšetrenia DBK (případne výsledky ďalších vyšetrení) a fotografiou bočného pohľadu stojaceho psa/sučky zašlite poradcovi chovu.

Bonitačná karta je majiteľovi bonitovaného jedinca zaslaná po prijatí výsledkov vyšetrení DBK, DLK a činnosti štítnej žľazy poradcom chovu.

Copyright (c) KLUB TIBETSKEJ DOGY SPZ/SKJ/FCI | RAVENKLUK Design 2010