2011 ŠV Kamenný Mlyn

  1. Špeciálna výstava 2.10.2011
  2. Povýstavný katalóg ŠV Kamenný Mlyn 2011 + FOTOGALÉRIA
  3. Zpráva od rozhodkyně P.J.Brown

Špeciálna výstava 2.10.2011

Posudzovateľ: pani Pamela Jeans-Brown (Veľká Británia)

Miesto konania: Rekreačný areál Kamenný Mlyn , Plavecký Štvrtok

Zadávané tituly: CAJC SR, CAC SR, res. CAC SR, Víťaz špeciálnej výstavy 2010, Víťaz mladých špeciálnej výstavy 2010, BOB.

Pamela Jeans-Brown   Sponzor - Eukanuba

V programe dvojdňových Klubových dní 2011 Klubu tibetskej dogy bola nedeľa venovaná Špeciálnej výstave, ktorú zahájil predseda Klubu pán Jaroslav Vidra. Oficiálne privítal posudzovateľku pani Pamelu Jeans-Brown z Veľkej Británie, ktorá má dlhoročné skúsenosti s posudzovaním nášho plemena a zároveň aktívne pracuje v Tibetan Mastiff Club of Breat Britain. Pár slov na úvod pridal aj predstaviteľ generálneho sponzora výstavy Plaček Premium, s.r.o.  – výhradný dovozca krmív značky Eukanuba, pán Volárik .

    

Po krátkom úvode hneď nasledovalo odovzdávanie titulov Klubový šampión a Klubový junior šampión psíkom a fenkám, ktorým sa podarilo tento titul získať v roku 2011: DALOU des Monts Emerveilles, AIRA Saga-Dava, LAKSHIMI Gangkar, Nandari´s JANIMAH a ARTOS Vietor z Tibetu. Ešte raz srdečne gratulujeme!

Dalou des Monts Emerveilles   Aira Saga-Dava   Lakshimi Gangkar   Nandari´s Janimah   Artos Vietor z Tibetu

Potom už mohla začať samotná výstava, na ktorú sa prihlásilo dovedna 58 jedincov. Pani posudzovateľka veľmi dôkladne hodnotila jednotlivých súťažiacich, jej prívetivý prístup k psíkom aj ich majiteľom významnou mierou prispel k pokojnému a pohodovému priebehu výstavy, aj keď sa posunul až do poobedňajších hodín a v kruhu sa naozaj „bojovalo o tituly“. Pani posudzovateľka dokonca priniesla pre najvyšších víťazov ceny v podobe nádherných kokárd a milú pozornosť pre každého víťaza triedy v podobe pera s logom anglického Klubu tibetskej dogy. Zaslala nám aj svoje hodnotenie výstavy, kde vysoko ocenila kvalitu našich tibetských dôg a vyslovila niekoľko osobných postrehov k budúcnosti nášho plemena. Môžete si ho prečítať tu . V Anglicku je totiž dobrým zvykom posudzovateľov, zverejniť svoj osobný pohľad na výstavu.

V povýstavnom katalógu si môžete pozrieť podrobné výsledky.  Spomenieme aspoň tých najlepších v jednotlivých triedach: pes trieda dorastu : ARCHIBALD Sangmu VN1, trieda mladých : Tseepo LOBSANG TO GANGKAR V1, CAJC, Víťaz mladých špeciálnej výstavy, trieda stredná : DJEGO OD KŘEMÍLKA V1, CAC, trieda otvorená : MINGYAR Gangkar V1, CAC, trieda šampiónov : DALOU des Monts Emerveilles V1, CAC, Víťaz špeciálnej výstavy, trieda veteránov : DZONG PEN Gangkar V1, Najlepší veterán, BOB, suka trieda dorastu : AMUDARYA Sangmu VN1, trieda mladých : RIA Henriet´s Garden, V1, CAJC, Víťaz mladých špeciálnej výstavy, trieda stredná : Nandari´s JANIMAH, V1, CAC, Víťaz špeciálnej výstavy, trieda otvorená : ARWEN Ransi nas Tibet,V1, CAC , trieda šampiónov : GOKARMO Sundari, V1, CAC, trieda veteránov : DAISY Gangkar, V1, Najlepší veterán. V záverečných súťažiach o  Najkrajší pár sa najlepšie umiestnil pár Alvar Alto Sangmu x Airin Yamatsan. Ocenenie Najkrajšia chovateľská skupina získala chovateľská skupina Gangkar. Všetkým srdečne gratulujeme a prajeme nové úspechy na ďalších výstavách.

BOB - Dzong Pen Gangkar  

Posledným bodom výstavy bola po krátkej prestávke bonitácia, na ktorej bolo zbonitovaných 6 psov a 4 sučky.

Na záver by som chcela v mene výboru zo srdca poďakovať všetkým, ktorí sa akokoľvek podieľali na náročnej príprave a hladkom priebehu tohoročných klubových dní za ich obetavosť, pracovitosť a fantáziu pri riešení rôznych situácií, pani Volárikovej za tlmočenie v kruhu, Lenke Adámkovej za poháre a milé ceny, pani Anite Malákovej za bohatú fotodokumentáciu, pánovi Anovčinovi za krásny obraz, súťažiacim za ich trpezlivosť, príjemnú atmosféru, slniečku za jeho neúnavné svietenie a samozrejme generálnemu sponzorovi: firme  Plaček Premium s.r.o. - výhradný dovozca krmív značky Eukanuba.

Za výbor Klubu tibetskej dogy

Alena Vrbovská

Nasledujúci >>
Copyright (c) KLUB TIBETSKEJ DOGY SPZ/SKJ/FCI | RAVENKLUK Design 2010