2019 KV Dubník

16.3.2019 Jubilejná klubová výstava

Posudzovateľ: pán Primoz Peer (Slovinsko)

Miesto konania: Rekreačné zariadenie Javorinka, Dubník 1054, 916 01 Stará Turá

Zadávané tituly: CAJC, CAC, res.CAC, Klubový víťaz mladých, Klubový víťaz, Klubový víťaz veteránov, BOB, BOS

Uzávierka: 8.3. 2019

Program:

9.30 registrácia psov

10.00 – 12.00 posudzovanie psov

12.00 – 13.00 obed - guláš alebo cigánska (člen klubu zdarma, nečlen 3,50 € za jednu porciu)

Počet osôb, ktoré majú záujem o obed, prosím vyplňte do prihlášky na výstavu - Záväzná objednávka občerstvenia. Poplatok za obed pre nečlena prosíme uhradiť spolu s výstavným poplatkom na účet klubu.

Prihláška a propozície:

PROPOZÍCIE     
PŘIHLÁŠKA

Úplne a čitateľne vyplnené prihlášky, kópiu o preukazu pôvodu psa, záväznú objednávku občerstvenia, kópiu dokladu o zaplatení výstavného poplatku a poplatku za občerstvenie zasielajte najneskôr do 8.3.2019: e-mailom na adresu: klubdokhyi@gmail.com

alebo poštou (nie doporučene) - na adresu: Martina Hudcovicová, Vaďovce 177, pošta Kostolné.

Výstavné poplatky:

  ČLEN KLUBU NEČLEN KLUBU
Za prvého psa vrátane katalógu 20 Eur 31 Eur
Za ďalšieho psa v triede mladých, strednej, otvorenej, šampiónov 18 Eur 29 Eur
Za psa v triede šteniat, dorastu, čestnej a veteránov 13 Eur 18 Eur
Súťaže – Najkrajší pár, Najkrajší chovateľská skupina 10 Eur 13 Eur

Platba v deň výstavy nie je možná. Poštové a bankové poplatky hradí vystavovateľ. Pri väčšom počte prihlásených psov sa jedince do tried šteniat, dorastu, čestnej a veteránov nepovažujú za 1.prihláseného psa. Zľava za druhého a ďalšieho psa môže byť uplatnená len vtedy, ak je meno majiteľa v plnom znení zhodné s prihláškou prvého psa.

Bankové spojenie

Názov účtu: Klub Tibetskej dogy, Podhorie 281, 013 18 Lietava

číslo účtu/kód banky: 2600885614/8330

2600 885 614 / 2010 - pre platby z Českej republiky

IBAN: SK5583300000002600885614

SWIFT CODE: FIOZSKBAXXX

Variabilný symbol: členovia klubu uvádzajú svoje pridelené číslo

Adresa banky: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, Nám.SNP 21, 81101 Bratislava

Do správy pre prijímateľa uveďte: JKV 2019 + meno majiteľa psa

 

Copyright (c) KLUB TIBETSKEJ DOGY SPZ/SKJ/FCI | RAVENKLUK Design 2010