Ako založiť CHS

Registrácia chovateľskej stanice

Čitateľne vyplnený formulár (Žiadosť o chránenie názvu chovateľskej stanice) pošlite po potvrdení členstva v Klube tibetskej dogy na adresu: SLOVENSKÝ POĽOVNÍCKY ZVÄZ, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava. Žiadosť nie je možné poslať mailom.

Žiadosť o chránenie názvu chovateľskej stanice

Vo formulári sa uvádza max. 6 názvov CHS. Dĺžka názvu nesmie presiahnuť 24 znakov vrátane medzier. Rovnako je potrebné uviesť, či sa názov CHS bude uvádzať pred alebo za menom psa. Názov voľte s ohľadom na prípadnú zmenu chovaného plemena v budúcnosti. Dodatočné zmeny názvu nie sú možné.

Navrhnuté názvy budú porovnané so slovenským registrom CHS, potom poslané na FCI a porovnané s registrom všetkých členských krajín. Preto bude priznanie vášho názvu CHS trvať približne 3 – 4 mesiace. V prípade duplicity názvu pošle SKJ žiadosť s novým názvom na FCI.

Majiteľom CHS môže byť iba jedna osoba s trvalým bydliskom v SR, teda nie manželia alebo dieťa do 18 rokov. Jeden chovateľ môže mať iba jeden názov CHS, ktorý platí pre všetky plemená. Priznanie chráneného názvu CHS je osobné, navždy a podlieha dedičskému konaniu.

K žiadosti priložte obojstrannú kópiu OP a doklad o uhradení poplatku vo výške 40 € za ochranu názvu. Potvrdenie o chránení názvu CHS po zaregistrovaní v medzinárodnom registri pošle SKJ priamo žiadateľovi.

Podrobné informácie a potrebný formulár nájdete na stránke www.polovnictvo.sk v sekcii predpisy – kynológia. 

Copyright (c) KLUB TIBETSKEJ DOGY SPZ/SKJ/FCI | RAVENKLUK Design 2010