Výpis z PK SPZ 2009

2009 Tibetská doga - Plemenná kniha SPZ

Výpis

Názov plemena Počet šteniec Chovné jedince
  vrhy  psy  suky  spolu dovoz vývoz pes suka spolu
Tibetan Mastiff 4 13 16 29 4 6 6 8 14

Vrhy

Chovateľská stanica: Rinchen Hodejov

dátum narodenia - 30.1.2009 - chovateľ: Ing. Jakub Vincent
otec:  Klark z Čuňovského lesa SPKP/634
matka:  Dharma Pema Narpo Ransi  SPKP/711
754 pes AMPO  
755 pes ARAN  
756 pes ANKAR  
757 suka AMALA  
758 suka ARISSA  
759 suka AMRITA  
760 suka ARWEN  
761 suka AKABA  
762 suka AMIRA  

 

Chovateľská stanica: Gerulata

dátum narodenia - 26.1.2009 - chovateľ: Jaroslav Vidra 
otec:  Namgyal Senge Samantabhadra´s LOI 043626
matka:  Ezrea Nan-Šan  SPKP/708
763 pes ARES  
764 pes ARON  
765 pes ATHOS  
766 pes AXEL  
767 suka ACKY  
768 suka AGIE  
769 suka AMY  
770 suka ARDINE  
771 suka ARI  

 

Chovateľská stanica: Gangkar

dátum narodenia - 30.7.2009 - chovateľ: Mgr. Martina Hudcovicová 
otec:  Ali Günga-Nima´s ÖHZB 76
matka:  Golan Gansu Gangkar SPKP/642
775 pes LHARGO  
776 pes LHALU  
777 pes LOBSANG  
778 suka LASYA  
779 suka LAKSHIMI  

 

Chovateľská stanica: Vietor z Tibetu

dátum narodenia - 18.12.2007 - chovateľ: Jaroslav Borkovič 
otec:  Dayanchan des Monts Emerveilles SPKP/736
matka:  Arwen Ransi nas Tibet SPKP/727
780 pes AGIR  
781 pes ASLAN  
782 pes ARTOS  
783 suka AYRIN  
784 suka ANGEL LENKA  
785 suka ARIEL  

DOVEZENÉ JEDINCE

772 CMKU/TD/181/09 dátum narodenia: 4.1.2009
pes ATREY Donno Grogs dátum zápisu: 29.5.2009
     
773 CMKU/TD/1797/09 dátum narodenia: 1.1.2009 
suka BAGHÍRA Arhat Gonpo dátum zápisu: 10.6.2009
     
774 CMKU/TD/1894/09 dátum narodenia: 13.2.2009 
pes  AKIM Re-Hla dátum zápisu: 22.7.2009 
     
RG 753 ZReg/TD/1542/07 dátum narodenia: 28.12.2007
pes INDO Bohemia Bal-Jul dátum zápisu: 2.2.2009

VYVEZENÉ JEDINCE

747 pes  BADDY Yamatsan dátum vývozu: 16.2.2009
763 pes ARES Gerulata dátum vývozu: 21.5.2009
767  suka ACKY Gerulata dátum vývozu: 21.5.2009  
770 suka ARDINE Gerulata dátum vývozu: 2.4.2009
776 pes LHALU Gangkar dátum vývozu: 9.9.2009
777 pes LOBSANG Gangkar  dátum vývozu: 9.9.2009

 

Copyright (c) KLUB TIBETSKEJ DOGY SPZ/SKJ/FCI | RAVENKLUK Design 2010