Do Khyi World Congress II.

Svetový kongres tibetskej dogy II. - Galbov mlyn, Viničné, Slovensko 4.10.2013

Logo WDC   Kongresový katalóg

Historicky druhý Svetový kongres venovaný plemenu tibetská doga sa konal dňa 4.10.2013 na Slovensku, v hoteli Galbov mlyn vo Viničnom, neďaleko Pezinka. Organizácia pripadla slovenskému Klubu tibetskej dogy a hoci pre náš stále mladý klub bolo toto podujatie naozaj veľkou výzvou, našou snahou bolo pripraviť zaujímavý a hodnotný program. Kongres je totiž jedinečnou príležitosťou na stretnutie chovateľov, rozhodcov, priateľov plemena a výmenu informácií, skúseností a názorov, ako aj miestom na diskusiu a vytvorenie nových kontaktov a priateľstiev.

Tibetská doga je staré pôvodné plemeno psa, ktorého chov má svoje úskalia, a preto sme sa snažili prednášky svetového kongresu zamerať na genetiku, zdravotné problémy, mechaniku pohybu, ale aj na zaujímavé informácie o tibetských dogách v krajine ich pôvodu – v Tibete.

Slovo pána predsedy.   Niektorých kongres unavil....

Pred prvou časťou prednášok predstavila prítomným poradkyňa chovu KTD Mgr. Martina Hudcovicová slovenský Klub tibetskej dogy, jeho históriu, činnosť, chovateľské a výstavné úspechy členov.

 

Ďalšia časť sa už niesla v znamení genetiky, v ktorej Prof. Hannes Lohi z Fínska najprv pútavo voviedol prítomných do tajov tejto vedeckej disciplíny a následne pátral po nových prístupoch k testovaniu genómu pre identifikáciu chovných línií, genetickej diverzity a nositeľov ochorení. Prof. Lohi ponúkol nášmu klubu ako aj klubom tibetských dôg v iných krajinách zaujímavú spoluprácu pri vytváraní genetickej databázy nášho plemena. Táto databáza by mohla slúžiť pre hodnotenie genetickej diverzity - rôznorodosti plemena, mohla by pomôcť pri vyhľadávaní nepríbuzných partnerov, pri identifikácii nositeľov genetických ochorení ako aj pri hodnotení čistoty plemena.

 

Po obedňajšej pauze nasledovalo ďalšie kolo prednášok, kde pani Andrea Lennartz (chovateľka z Belgicka) predstavila odbornú štúdiu Univerzity Jenna z roku 2011 o pohybe psa, spoločnými črtami a rozdielmi v pohybe jednotlivých plemien. Počas jej prednášky sme sledovali zaujímavé videonahrávky, jedinečný výber röntgenových filmov a animácií kostier.

Andrea Lennartz  

Z tejto naozaj veľmi odbornej časti nás pán Primoz Peer (dlhoročný posudzovateľ a cestovateľ zo Slovinska) preniesol priamo do Tibetu a ukázal, ako dnes žijú a vyzerajú tibetské dogy v ich rodnej krajine. Poukázal na fakt, že aj v súčasnosti si tibetské dogy nomádov v Tibete zachovávajú typické črty a charakteristiky tak, ako ich popisuje štandard FCI.

Primoz Peer (SLO)   Mladá suka Tibet.  

Podobnej téme sa venovala aj pani Uschi Eisner (tiež dlhoročná posudzovateľka z Rakúska), keď nám priblížila svoje cesty do Tibetu, kde pozorovala a porovnávala rôzne typy psov podľa oblasti a podmienok, v ktorých žijú. Ešte teraz k nám doznieva jej vrelé odporúčanie navštíviť Tibet!

  Uschi Eisner

Pani Marta Kowalska (dlhoročná chovateľka z Poľska) poukázala na zmeny exteriéru, pohybu a temperamentu tibetskej dogy vo výstavných kruhoch od roku 2004-5 a pátrala po dôvodoch takýchto zmien.

 

Pani Christine Riedel (chovateľka z Nemecka) predstavila najstarší Medzinárodný klub tibetských plemien – KTR, ktorý je zakladateľom prestížnej Európskej výstavy tibetských plemien (Tibet Dog Europe – TDE) ako aj Svetového kongresu Do Khyi. Podrobne sa venovala činnosti klubu, chovateľskému poriadku a zdravotným testom, ktoré sú povinné pre všetky jedince používané v chove.

Slávnostná večera ukončila náročný, ale veľmi zaujímavý deň, naplnený množstvom nových informácií a poznatkov. Dúfame, že všetci účastníci kongresu boli s úrovňou príspevkov, organizáciou a prostredím spokojní a odniesli si so sebou pekné spomienky a nové podnety pre ďalšie poznávanie a chov krásneho a hrdého plemena tibetská doga.

 

Poďakovanie patrí všetkým, kto kongres pripravili, akokoľvek prispeli k jeho hladkému priebehu a aktívne sa ho zúčastnili.

Katalóg z kongresu s článkami prezentovaných prednášok si v prípade Vášho záujmu môžete zakúpiť u tajomníčky klubu pani Mgr. Andrei Blahovej

tel.: +421 948 233 993, e-mail: klubdokhyi@gmail.com 

Už teraz sa tešíme a zároveň všetkých srdečne pozývame na tretí Svetový kongres Do Khyi, ktorý sa uskutoční v roku 2015 vo Fínsku !!!

Alena Vrbovská + Martina Hudcovicová

 

Copyright (c) KLUB TIBETSKEJ DOGY SPZ/SKJ/FCI | RAVENKLUK Design 2010