Kontakty

Členovia predsedníctva a kontakty

Predseda: Juraj Martinka

adresa: Podhorie 281, 013 18 Lietava

tel.: +421 907 807 372, e-mail: martinka.juraj1@gmail.com

Podpredseda: Jozef Kosiba

adresa:  Dolné Orešany 156, 919 02 Dolné Orešany

tel.: +421 905 303 734, e-mail: jozef.kosiba@zoznam.sk

Tajomník: Luciana Hudcovicová

tel.: +421 915 766 837, e-mail: klubdokhyi@gmail.com

Tlačový referent: Barbora Bohunická

tel.: +421 908 856, e-mail: barbora.bohunicka@gmail.com

Poradca chovu: Martina Hudcovicová

adresa: Vaďovce 177, 916 13 Kostolné

tel.: +421 905 595 696, e-mail: mhudcovicova@yahoo.com

Členovia kontrolnej a revíznej komisie

Andrea Bláhová, e-mail: ablahova75@gmail.com

Jaroslav Borkovič - e-mail: borkov@zoznam.sk

Vierka Lacková  - e-mail: lackova.viera88@gmail.com

Copyright (c) KLUB TIBETSKEJ DOGY SPZ/SKJ/FCI | RAVENKLUK Design 2010