Vitajte v Klube Tibetskej dogy

KLUBOVÝ EMAIL: klubdokhyi@gmail.com

Hlavný sponzor výstav KTD firma GILTRADE, s.r.o . – dovozca ultraprémiových krmív pre psov značky Carneeval.

 

Aktuality

Výročná členská schôdza | 27.02.2012 | 11:32:04

Dňa 18.2.2012 sa v rekreačnom zariadení Javorinka (Dubík - Stará Turá) konala výročná členská schôdza Klubu tibetskej dogy - zápisnica zo schôdze tu .


Pripomienka členského na rok 2012! | 17.02.2012 | 8:30:15

Prosíme členov Klubu tibetskej dogy, ktorí ešte nezaplatili členský poplatok na rok 2012 vo výške 20 eur aby tak urobili najneskôr do 10.3.2012 , inak bude ich členstvo v Klube tibetskej dogy zrušené.Ďakujeme za pochopenie.

Bankové spojenie: číslo účtu/kód banky:   633605018/0900

SWIFT CODE:  GIBASKBX

IBAN:   SK46 0900 0000 0006 3360 5018

Variabilný symbol:  členovia klubu uvádzajú svoje pridelené číslo

Názov banky: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Adresa banky: Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, Slovak Republic

Názov účtu: Klub tibetskej dogy

Adresa klubu: Dolné Orešany 156, 919 02 Dolné Orešany

Do správy pre prijímateľa uveďte: členské 2012 + meno majiteľa psa


Copyright (c) KLUB TIBETSKEJ DOGY SPZ/SKJ/FCI | RAVENKLUK Design 2010